Struktura svazu

Předseda Miroslav Boguský 606131845 kbogy@post.cz
Místopředseda: Jan Ruth 774838900 karate.tygr@seznam.cz
Místopředseda: Ludoslav Hronek 603936015 hronek.l@seznam.cz
Předseda STK Jan Ruth 774838900 karate.tygr@seznam.cz
Předseda TMK Miroslav Boguský 606131845 kbogy@post.cz
Předseda komise rozhodčích Miroslav Boguský 606131845 kbogy@post.cz
Předseda kontrolní komise Boleslav Novák 602137786 nov.ak@mybox.cz
Pověřenec pro zkoušky Jan Ruth 774838900 karate.tygr@seznam.cz