Kdo jsme..

Co je SKeKK

Svaz Karate Karlovarského Kraje z.s. (dále jen SKeKK) je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením, které na základě společného zájmu sdružuje osoby, oddíly, kluby a další subjekty vyvíjející činnost v rámci tělovýchovných jednot či samostatně.

Předmětem činnosti svazu je organizování, řízení, rozvoj a propagace karate a příbuzných sportovních disciplín. Činnost je založena na principech demokracie pluralismu názorů, veřejné informovanosti, samosprávy a právní subjektivitě na všech úrovních svazu. S ohledem na odborné zaměření vychází z norem a standardů mezinárodních organizací Karate.

Cílem je plánovitý, cílevědomý a všestranný rozvoj karate všech výkonnostních úrovní, směřující k harmonickému rozvoji člověka každého věku.

V zájmu celkového rozvoje karate je spolupracovat s dalšími organizacemi karate jak na území Čech, tak i mimo něj.

SKeKK je samostatným právním subjektem.